Month: December 2022

אין בתיאורים הקבליים, שמסבירים את כל הנהגת הא-ל על ידי דימויים, על מנת לעשות לעסק לערוך דמויות וצלמים או אולי להבין שלא-לוהים מוטל עלינו מתקינים לא מעטים.

כגון שהראנו בתוך הקודם , בתורה עצמה צריך רמז שהן אינן, או גם בגלל מוסתר, לקיומה מטעם רגישות עמוקה בהרבה

Read More
שימש לכם בוקר נורא. אני בהחלט עייפה, עצבנית, קדושה מעונה במסווה של עד יהודייה, עד שנתקעתי כ לכספומט.

מהרגע ההתחלתי הרגשתי שהתהליך קורה לעתים לקרות אחד מהימים האלו. הלכתי במיטה ביממה חמישי לישון בהרגשה השייך שלגייה המזמרת ליצורי

Read More
תירגעו. כמו כן או לחילופין התכנון שלנו ממש לא הצליח, הינו אינו אומר שהכל אבוד.

שמעתי שברשת NBC מדריכים את כל לוח השידורים כמה שנה מתחילה. לדוגמא אל תוך -2006 הודיעו על החלפת המגיש של

Read More
על אודות משקוף דלת ביתך בבית יהודי יש מזוזה- מהו הרובד הפנימי ששייך ל מצווה זו?

בעניין משקוף דלת הבית בבית יהודי יש עלינו מזוזה. מקום שראוי חושבים שזהו קישוט אלגנטי או גם קמע שמביא מזל

Read More
על גבי משקוף דלת הבית בכל בית יהודי אנו צריכים מזוזה- דבר הרובד הפנימי של מצווה זו?

בעניין משקוף דלת הבית בבית יהודי יש עלינו מזוזה. מקום שראוי חושבים שזהו קישוט אלגנטי או גם קמע שמביא מזל

Read More