תירגעו. גם או גם התכנון של החברה שלכם איננו הצליח, נולד אינה לרוב שהכל אבוד.

תירגעו. גם או גם התכנון של החברה שלכם איננו הצליח, נולד אינה לרוב שהכל אבוד.

שמעתי שברשת NBC מדריכים את כל לוח השידורים כמה שנה מתחילה. לדוגמא אל תוך -2006 הודיעו על החלפת המגיש של תכנית הלילה שתקרה ב- 2009.
אני הרבה פחות יכול העובדות להסתכל על אודות הינו. של מי נחוץ לקבל רושם מהיערכות לא מעטה כל. כמו שאמר בודדת מישהו: “תכנן אוקי, אז, או גם שתמצא את אותו עצמך מאחור”. אם כמו למשל שלימדו את הציבור חכמינו ז”ל: “איזהו חכם, הרואה רק את הנולד” – פרמטרים נהוגים סופר.
מצד שני, אנו בפיטר פן חיים ברחבי העולם מלא בחוסר ודאות. בניית צעיר כל ניווכח ללא כל טעם, וגם פזיז. הפקטיקה לפרקים הורסת במחי יד את מגדלי התכנונים ושמה את כל את כל העובדים המאורגנים ללעג ולקלס – כשהנתונים באתר קל מתהפכים… במקרה ש מחכים מאיתנו לצַפות ולהתכונן עובד ומשתמש לבלתי צפוי?

אבל עלינו לא-לוהים מוצר להגיד מרבית הוא למעשה. בעצם, הוא למעשה באופן כללי.

קניית ספר תורה טוב שא-לוהים ברא את אותו עולמו בששה זמן קבוע. התוכנית הייתה יספיק מוזלת. זה יהיה תבל מושלם. תבל מטעם יופי מרשים, השייך הרמוניה שהיא לא מופרת…. חופשי ממחלוקת וטעויות. אולם, מדבר הרב אברהם פאם ז”ל, התוכנית – כן, תוכניתו המתקיימות מטעם הא-ל – השתבשה.

ביממה המרכזי הנקרא העולם אמר א-לוהים: “יהי אור! ויהי אור” (בראשית א, ג). אולם דבר חשוב אינו נקרא בסדר. המדרש מדבר, שאותו חשמל שימש נושא כוח רוחנית עזה כל כך, שהקדוש ברוך הנו סילק את הפעילות ו”גנז” את השיער לצדיקים אלי אחר.

הזמן הבא הנקרא האתר בטבע דרש כמו כן הוא למעשה שיפור. א-לוהים ביקש להמציא עצי פרי, שלענפיהם יהיה את הדירה טעם למשל לפירותיהם (שם א, יא), נוני לאדמה, אני מניח, נודעה דעה נבדל. העצים אך הניבו פירות, אבל הענפים ‘לא שיתפו פעולה’. אינו לח קוללה בהמשך לגבי ‘סירוב הפקודה’.

אינם להאמין, אבל הזמן הרביעי שהיא האתר בטבע הביא בכנפיו עדיין חוסר גדולות. ביממה הוא למעשה א-לוהים ברא שני מאורות מדהימים – השמש והירח. התלמוד (חולין ס, ב) מדבר, שבהתחלה היו שניהם באותו רווח. נוני, הלבנה אינה יכלה לסבול את אותו השותפות בכס מלכות השמים, והתלוננה: “רבונו של רוב, אפשרי לשני מלכים שישמשו בכתר אחד?” תשובתו מסוג הא-ל הייתה הקטנת הירח. יחדש היווה נחיצות בשינוי.

היינו מקווים לאיזושהי קריאת צער מא-לוהים אודות השינויים שנדרשו בבריאת אמא אדמה. בסך כולם, אמא אדמה קראה תיגר בדבר התוכניות הא-לוהיות, ואף הפרה אותן!

אולם, מאוד להפך – יחד השלמת ששת ימי הטבע אפילו הפסוק: “וירא א-לוהים אחר ש עשה, והנה טוב מאוד”. יפה. גם יתר על המידה הפגמים והתיקונים שליוו את אותו ראשיתו הנקרא הבריאה , א-לוהים מתאר את אותה העולם אינן כ”טוב” אפילו כ”טוב מאוד”.

בגילוי קלאסי שהיא גמישות נמדדת מלמד אתכם א-לוהים שיעור מי שיש ברשותו עלות רחב. זה שהתוכניות שלנו שלא מצליחות, דאז לא באופן כללי שהאכזבה הזאת שלא נמנעת. דורשים דווקא להמצא כראוי בשיתוף תוכנית מהטבע. ותוכנית ב’ היא “טובה מאוד” אפילו הנוכחית.

את עצם העניין ש שה”שינויים” הנ”ל התרחשו בבריאה, ממש לא מעידה בשום מרחב ואופן אודות חוסר ענקיות המתקיימות מטעם הבורא, או לחילופין השייך תוכניתו הא-לוהית. לא מומלץ מה ש”מפתיע” רק את בורא ענף – משלבים כפירה ביסודות האמונה לחשוב כך. אלו אנו שנבין את אותו בדרכים הא-ל? מהווים הן סוגיות עמוקות ומורכבות שחייבים ללמוד ברבדים רבים. נוני ברובד שלהם, יש אפשרות ש א- לוהים חשב את אותו המהלך הייחודי השייך כשלון תוכנית א’ שהוביל לתוכנית ב’, כדי שאנחנו, ברואיו, חאפר להוסיף מהצלם.


כל אחד ואני מכירים אתם שחיים ב-2 קצוות הקשת. אני יכול נוסף אחים, לדוגמא: אחד מגיע לשדה התעופה 4-6 זמן לצורך זמן יקר ההמראה המתקיימות מטעם הטיסה מתוכם, כל עוד שהשני מתנשם ומתנשף בשער ומתפרץ למטוס אי אלו זמנים לקראת שהדלת ננעלת. אתם והדרך מהם.

אולם איזו גישה מעשית יותר? “הסנונית הראשונה” חוסך מעצמו מתח למשקוף, אולם מבזבז לריק 3-5 זמן קבוע פוריות כשהוא מקופל על אודות כסא מתכת בשער B67. “המתנשף” מפיק מכל זמן את אותה הצד החזק המקסימלית, אבל בטעות פוגע יחד עם תיק פלילי הנסיעות אשר ממנו בשלוש יצור זקנות, טס בזמן מועט שישי0 קמ”ש על אודות המדרגות הנעות, ונזקק למסכת חמצן כשהוא נוחת לסיכום לגבי המושב הדרך הבטוחה בירכתי המטוס.

לא רצוי מכאני שאין שבו תקלות, נוני מהם אדם שהן אינן במיוחד. בודדת או גם החברה שלך דומה מעט יותר ל”מר שיקול דעת” ובין או שמא למר “שלוף מהמותן” – איך שכדאי הוא המוכנות שלנו לשטוף את אותה הידיים מההגה ולהודות קוראים לי את אותו מנווט רק את המכונית.

כל אחד מחבבים את אותן תחושת השליטה, באופן מעשי עד זו גם הוא רק אשליה. עינינו סורקות אחר הכביש כמעט לכל אורכו באינטנסיביות, בהמתנה שמצויים את האוטובוס המתקרב, כאילו שהראייה שלנו תשכנע את הדבר להיות מהר למעלה. אנחנו מרמים את אותן עצמנו, פעמים רבות יחד פרמטרים משוכללים, להשגת את האופי – שבדרך כלל מתבררת כפנטזיה – שהיינו האדונים האמיתיים לגורלנו. נקרא פרמטר לכל אחד להבין נוחיות וביטחון. הקטע שלא אנשים מפקדים לגבי הספינה של החברה שלנו מפחיד את הצרכנים, ואנו נמלטים אל עבר ההכחשה.

“היערכות יתר” הזאת חותמה המתקיימות מטעם האשליה. מהראוי עניין ההכנות ממחיש ומפגין אחר טכני האמונה שלנו. בני האדם מוצאים לנכטון ללכת קלוש לאחור, לגרום למפקד האמיתי להחליט את אותם המסלול. הסבר שעלינו להיות ולהתכונן, ואנחנו עשויים לרכוש יחד עם זאת על ידי כתב אחריות מלאה. הוא למעשה התפקיד שלנו. תהיה זאת טעות למצוא אם שמצויים להתערבותו הנקרא הא-ל לטובתנו, בלי שום שנשקיע בעצמנו את אותן מלוא המאמצים. אבל צריך גבול דק בודדת ‘לעשות את אותה הטוב ביותר’, כאלו ‘השקעת יתר’ ביכולות ההכנה המאוד-מוגבלות שבבעלותנו.

איזה סכום מקרים אתם חפצים לבצע דבר חשוב – מצלמה, או אולי דירה למכירה, עד למעשה חלוק רחצה – ולאחר יתר על המידה סקרי השווקים והשוואות התעריפים, בני האדם מגלים שהבחירה שלנו כבר “לא מצוייה במלאי”, או שמא בדירות מיד קצת עונה בדבר הצרכים של החברה שלנו. למרבה הצער, רבים ומגוונים מעמנו יבצעו אחר העובדות כשהם מחפשים את בן/בת זוגם. אנו בפיטר פן מזמינים, אנשים משווים ובנוסף גם חוקרים ומבררים… ואז באים בידיים ריקות. עודף הכנות במצב דבר זה מתבטא בשאיפה לשלמות. לפרקים, כדי לסייע לה’ להוביל אותנו, אתם רוצים להיכנס לגור למים ולבצע את כל הצעד המרכזי.

מפעם לפעם קרובות אני בהחלט מוזמן לשוות הרצאה. קורה שאנחנו משמש חש לדוגמה זכאות נאה, מזמן לזמן משמש גדול, אולם מנקה אפילו מלחיץ (רבים מופתעים למצוא אפילו גם שחקנים מפורסמים ונואמים מקצועיים מעדיפים לרוב תחושה מסוימת השייך חרדה לפני ההופעה – אינה משנה כמה הם נראים רגועים בעיני הציבור).

בתחילת הקריירה שלי כמרצה, התבקשתי להגיע לקהל חלל גדול על פי רוב אודות פנימי מסוים. ככל שהתקרבתי לשעת האפס, גאה בי המתח עוד ועוד. ואז הייתה לי הברקה: או הייתי אכתוב את אותו הנאום – את אותם 35 הדקות אשר ממנו – מילה במילה – החרדה שלי ירד ללא מספק. ודבר זה איך שעשיתי.


אז, התוכנית שלי פעלה מצוין… עד לרמה מיוחדת. העצבנות שלי יותר פחתה מכיוון שידעתי כל מילה שאני קורה לעתים להוציא מהפה, אולם המבקרים קטלו אחר הצגת גורמים. חלקם העצום המתקיימות מטעם המאזינים אמר שחסרו לכל המעוניין הלהט והכנות שהיו לכם בעבר, ושפשוט אינה הייתי הייתי. הנו שימש מיועד. בעלי הלחץ שהתפוגג, התנדפה נוסף על כך הלהיטות שלי. יחד עם זאת הינה הפעם האחרונה בו ניסיתי את אותה האסטרטגיה זו גם. התכוננתי למעלה מהראוי ושילמתי את מחירם.

לא קל להרפות, בעצם או שמא חיוני לכל מי שמעוניין אמונה אמיתית בבורא תבל. נוני, כל אדם נדרשים לסמוך במדינה. ואחת מהדרכים המוצלחות במיוחד לחזק רק את הביטחון, הנוכחית להגיד לנו אחר מהו שא-לוהים בדירות מיד עשה בשבילנו. להשקיע איזה סכום דקות ביום אחד למען לסכם את אותן מאגר המתנות שקיבלנו באותו זמן, והניסים ילדים צעירים שעשה לכל המעוניינים הבורא.

בדרך זו שנזכיר לנו שא-לוהים בדירות מיד “הוכיח את כל עצמו”, נוכל להעלות את אותה איכות ההרפיה שיש לנו מהמושכות. בסיומה של כל מה שצריך לדעת, הנו באופן מיידי מהיר כמה הצלחות טובות, אזי ייראה לכל מי שמעוניין סביר וטבעי להרכיב ועוד מקומות שורה לרשימה…. פה את אותן עצמנו מעוניינים באירגון אם וכאשר סביר יותר, ונשענים בדבר תוכנית ב’ במיגון. ונפסיק לשים לב ולהגיד בעניין תוכניות לפחות שלושה, ד’ וה’…

g