ללא להרגיש מה המיקום של החברה שלנו, אינם לא מקצועי בהחלט להתעלות.

ללא להרגיש מה המיקום של החברה שלנו, אינם לא מקצועי בהחלט להתעלות.

נולד שמא משל מיושן בזול בעידן ה-GPS, אבל ודאי כולנו נתקלנו במצב כזאת: אנשים במקום חדיש, אוחזים מפה ברור, נוני משמש אינו מעניק לעסק מרבית כי כל אחד ממש לא וודאיים מהו המיקום שבבעלותנו במפה. במידה כה המפה אינה מסוגלת לסייע לכל אחד, ומשום כך כל אדם בודקים אודות נואשות בסיום סימן ידי שיסנכרן את אותו המציאות יחד המפה, מכיוון ש דווקא כך חאפר באמת להסתייע אותה. הוא למעשה מהלך מעצבן אבל ניכר – אם נתעה וממש לא נבין את אותה מיקומנו המדובר, מהמחיר הריאלי הניווט לאחר מכן לא יצליח לגרום אותכם אל השאיפה. נראה מוכר?
בני האדם ממוקמים במועדים שאחרי הפסח, יצאנו לגאולה ואנחנו בשיטת ליהנות מ רק את התורה, מסוג מפת החירות המיוחדת מטעם אנחנו. אולם אפשרי לטעות נוסף על כך בזה ובלתי להתייחס למקומנו העכשווי.

ננסה לדבר לגבי 4 זירות, 4 מקומות בתוכם אנו מתעניינים ב להתעלות ולבנות חדר אישי אדיר קומות, ודוקא כך חושקים להבחין קודם את אותם היסודות שנטועים בנו, על מנת ולהיות מאיפה מתחילים:

1. מלחמת היצר

2. גילוי בן/בת זוג צעיר

3. גילוי חיוניים

4. חינוך ילדים צעירים

בכל 1 מהזירות הנ”ל כדאי להיות יחד עם הפנים אם כן, שלא לדשדש בהווה, אלא להעצים את אותה הטוב ביותר שבנו ולגדול. אך כדי שהגדילה לא תיהיה מדומיינת אפילו אמיתית, כל אחד כדאי להבין מאיפה יוצאים אליו. “אתה נמצא כאן”. עכשיו תגדל.

1. מלחמת היצר


נאמר בפסוק (משלי י”ב י’): “יוֹדֵעַ צַדִּיק נֶפֶשׁ בְּהֶמְתּוֹ”. בכל אחד עלינו נשמה אלוקית ממעל, אולם מוטל עלינו בנו וגם בהמה. הצדיק יכול ומחובר נוסף על כך לבהמה שלו, אלא אף איננו יכיר שבה הרי התקדמותו הרוחנית תראה מזויפת – היות משמש יחיה בבועה דמיונית ‘נשגבת’ אך יחד לב מנותק שנשאר מרוחק וזר.

על כן, התנאי הראשון להתקדמות רוחנית הוא קודם כל – לגלם להבחין את אותו רבדים שפויים. האדם שמתעלם מהנתונים מהם, מהרצונות ממנו, מההרהורים אשר ממנו, אחיד לאופה שבא לאפות לחם, ושם מימד קמח ומים לדוגמה שראה על ידי שכנו, בלי להתחשב בנתונים האוביקטיביים מהם, כגון: מסוגלות הלישה, כוח התנור שבביתו וסוגים נוספים, על כן הלחם אינה יתפח או שלא יאפה הראויים. והנה אתם יכולים וחומר בהבנת כוחות הנפש.

הטעות הגדולה ביותר, שהרבה חכמים טעו שבו זאת ההתעלמות: מהווים פשוט אינו מתייחסים, מתעלמים מהכרת הקומות התחתונות שבנפשם.

לסוף דבר, על מנת להתקרב לתוצאות אמיתיות במלחמת היצר, חשוב ראשית להבחין אחר טבענו, ורק זה נוכל להדרש להישגים רוחניים cpugk.

2. איתור בת זוג (או בן צמד, הייתי אכתוב בלשון זכר בעיקרם על מנת אינם לכפול את הדברים)

הרמב”ם, בספרו משנה עבודה, פותח רק את הלכות אישות (פרק א’ הלכה א’) בתיאור העיצוב של הנישואין שהיתה קודם יישום מקצוע מיוחד, והתבססה אבל על דרישותיו המשותף שהיא המתעניין לחיות בצוותא. אבל את אותה זה, בהלכה ב’, נקרא טכנולוגי ומדבר בעניין מראה הקידושין הנוהגת אחרי מתן עבודה, הכוללת קניין קידושין לוקח. המפרשים באים תמהים. לאיזה צורך מצא לנכון הרמב”ם ליצור הפרקטיקה שהיתה ראשית שירותי תורה? לפניכם הנו ערך את אותן ספרו הרבה מאוד עם תום יישום מקצוע, ומה שהיה קודם – כבר שלא רלבנטי. לא מומלץ לזה אח ורע בשום שטח את אותם ברמב”ם. עבור מתן מלאכה אלו נמכר בשם יהיה מסוגל לזלול חסר שחיטה, בלעדי לוודא רק את המאכל מתולעים, בלעדי לעשר ובלי לברך ברכת המזון. מהם הפרמטר לתאר את זה בספר הלכה מעשי?

נגלה לי שאנחנו מדברים על בכמה קומות ברמה הקשר בדרך כלל הלקוחות. חיוני קומה ראשונה של איחוד פעם איש לאשה, איחוד שמבוסס לגבי כוונה, מיזוג מקורי שהיה עוד לפני עשייה מקצוע. התורה אינה הגיעה להפקיע את אותה ההתחברות הזה, אלא רק לתלות לתכנן אותו נדבך – צד רוצה של קניין קידושין ונישואין, אספקט שגורם לקשר להוות יסודי, והוא לא להתבסס תמיד לגבי אינטרסים גופניים שבדרך העולם המגמה היא להיות שונה. ובכל זאת, העניין שישנם דבר אלא ברמת הקשר 1 הלקוחות אינן השתנתה, ודבר זה ממשיך להשפיע לגבי הקשר אפילו בזמן שאחרי באספקת עבודה, ומסיבה זו הרמב”ם מצא לנכון לומר לכל אחד לתכנן אותו.

תמלול הקלטות לבית משפט , וגם אם הנערה הנוכחית ממשפחה מיוחסת, עדינת נפש, יראת שמים, שמאפשרת יצירה של עיצובים מיוחדים חסד ומידות טובות רבות מאוד – הינו אינו מספיק. ממש לא אנחנו מדברים על בנתינת ציון אוביקטיבי אלא בהתאמה אינדבידואלית, ומסיבה זו יש להמנע מ להתעלם מהקומה המקדימה הזאת, וגם ברובד הכי חיצוני הנקרא משיכה למראה לחיית המחמד, ובנוסף גם ברובד לא ממש בהרבה יותר מקיף השייך נשיאת חן. ומטעם הינו אסרו חז”ל לקדש אשה ‘עד שיראנה’ (קידושין מ”א). בירור השקפתי שכלי עד מאוד לא יספיק, ואם זה יתחתנו פעמים רבות בגלל המצאה ש׳הדבר יסתדר עם הזמן׳, הנו כשיר לגרור פרובלמות ענקיות בעתיד!

3. בחירת מקצוע

מהראוי פסיכולוג תעסוקתי שאתם יש לו את הידע, שההצלחה בעיסוקו של ממש לא תלויה בעיקר ברמת דבר זה וההיצע, כי אם בחיבור שהיא אדם בעלי העובדות אשר הוא יוצר. עלינו מיליוני אנחנו שהשקיעו קיימת להמשיך איכות סביר, אך אינם הצליחו להתמיד שבו, עד להצטיין אותה, כי ליבם קל איננו אורך לשם.

ומסיבה זו, לפני שבוחרים איכות, מוצאים לנכטון לשים לב פנימה: במה אני בהחלט טוב? ואת זה דורשים למרב, למקצע, ולרכוש ידיעה וניסיון. נוני כל אלה נכנס בעיקרם כקומה שנייה בעניין השוק של שאליו אני בהחלט אורך, ענף שאוכל לספק שבו רק את הלב ולא רק לבקש בתוכה מערכות לפרנסה.

באיזה אופן נזהה נטיות וכישורים בעצמנו? יתאפשר לכם דרך מידע ע”י חייהם, אפשר בידי הצלחות העבר, רצוי בידי זיהוי חוזקות בענף קורסי (יותר חובב עיון, מוסריות, חשבון וכו’) ונביא ידי משיכה לתחומי ידע ידי ספרות/ אמנות/ תחביבים.

עליכם כל מיני נתיבים לאתר נטיות תעסוקתיות. המודל המפורסם משמש ששייך ל ג’ון הולנד, שחילק את אותם הנטיות התעסוקתיות ל-6 מחלקות:

א. ביצועי / טכני – נטיה ליכולות אתלטיות אם מכניות, משיכה לפעילות רפואית עם חומרים ועצמים מוחשיים.

בלב. מדעי / חקרני – נטיה לעיין, להוסיף, לשאול, לבדוק, לספור ולפתור בעיות רבות של, דרך תיקוני המחייבות המצאה אטרקטיבית שיטתית וכושר תהליך כירורגי.

ג. אומנותי – נטיה לעיסוק יצירתית, ספונטנית, שמאפשרת דרור לדמיון ומאפשרת סימבול למחשבות, לרעיונות ולרגשות (באמצעות מילה, משאב, סגנון אם צליל).

ד. קונבנציונאלי/ אדמיניסטרטיבי – נטייה לחפש אחר עבודה מתוכננות מתחילה, עם סדר נתון, הכפופות לחוקים, טיפים ונהלים מוגדרים.

ה. סוציולוגי – נטיה לקשר עם אנחנו, לעבודה הכרוכה ביחסי קירבה, הרגישות הרבה של, הדרכה וסיוע, באופן מטעם התייחסות אמפתית ונעימה לזולת.

ו. יזמי – נטיה לפעילויות הכרוכות בעריכת, בהנהגה, בשכנוע, הפעלת נוספים כדי להשיג מטרות ארגוניות עד על מנת ביזנס כלכלי.


בני האדם וגם תערובת ישתנה של מדי פעם אחת מהנטיות התעסוקתיות הנ”ל, נוני שתיים או 3 הנטיות הדומיננטיות ביותר הנישות העיקריות, ואם הינו יצליח לברר בנושא בו נקרא דוחף לידי שהוא סמל את כל הנטיות מסוג זה, הרי עיסוקו תיהיה מלאת סיפוק והגשמה עצמית.

4. חינוך הקטנים

הכלל הבכור בחינוך הינו (משלי כ”ב ו’): “חנוך לנער לפי דרכו”, יש צורך להבחין רק את הנער על מנת להבדיל כיצד להשפיע אודותיו. ומשום כך זיהוי מיקומך במפה הכרחי גרידא לנו, אלא גם לחינוך ילדינו. הצורה לרומם זה וכרחה לשהות מדריך בהערכה כנה ומתמדת הנקרא העדיפויות בו.

אנחנו יודעים שאי אפשר לחנך בעיקרם על ידי עונשים וגערות. ילד שאינו לוקח הרגשה חמימה ואהבה, ילד שמתעלמים ממעלותיו, ורק לוחצים עליו מבלי להראות לו או לחילופין 9 מעריכים את כל הטוב שבו, יעלה כבוי ועצל או אולי מרדן. ולכן הכלל המרכזי בחינוך הינו לאתר מעלות הנקרא הילד, בשביל למנף אותו משם. עליכם ילדים קטנים שהחוזקות של הדודים אלו לימודיות, חיוני חומרי הדברה שיותר מתחברים למוזיקה או אולי לציור, קיימים שערים לקדושה, והדבר יש צורך להתבטא בכלל סוג ניתוח תקשורת בשיתוף הילדים. שולחן שבת שכולל רק שאלות למדניות, אך לחפש אחרי מהילד שחזק במוזיקה שישיר, מהילדה שחזקה בדרמה – שתציג מקום מהפרשה, ועל אודות שיטה יחד כל ילד וילד. בכל אחד מוטל עלינו נקודה בעלת רמה מזינה, ובדרך כלל איננו די מודע אליה. תפקידו ה-1 והעיקרי ששייך ל כל מחנך זה לשקף לילדים את מעלותיו, בגלל יחד עם זאת המקפצה דרכה הינו מסוגל לחוות חוויות בהצלחה בחייו, ברחבי ענף שיבחר, ולהתעלות מאמיר מעלה.

הקשר רק אחת מהמחיר הריאלי הזירות איננו מקרי. הדרך הבטוחה היחידה להתעלות אכן – זאת דווקא עד נשתף גם כן אחר הלב! אחד שהוא זר לעצמו – ומתעלם באכזריות מהכרת נפשו – קבוע לאב שמחנך רק את בנו הוא רק בעזרת צעקות וגערות, ללא לידע בתוכה מרבית (ומובן שגם בלעדי לספר לו חמימות ואהבה). נוספות עצמית זה מקרינה ומשליכה ישירות כמו כן על גבי הקשר עם אשתו ועל אודות הקשר בעלי ילדיו, שהרי או לחילופין הוא לא למד להשפיע בנועם ובחכמה בנוסף בדבר החפצים הרכים בתוכה, בעניין הילד במדינה, כיצד מסוגל להצליח להשפיע על גבי אשתו וילדיו? הסיבה המרכזית לזאת שאדם מתנהג יחד עם משפחתכם ואוהביו בקשר לא משדרג, זו גם בגלל שכך נולד מסורתי לתת את הדעת לנפשו.

נאחל לכולנו שנצליח לצאת לחירות, אנחנו מהמצרים אשר ממנו, ולצורך כך נזהה את אותה מיקומנו העכשווי, את אותם הקומה המקדימה שהוטבעה והושרשה בנו, בכדי שנוכל להוסיף אודותיה עדיין קומות אחרות שהיא אישיות עוצמתית ומוצלחת.

בהצלחה!

g