למדנו לאטום אחר הלב. מה ניתן להוריד את האטימות ולהגביר את הרגישות?

למדנו לאטום אחר הלב. מה ניתן להוריד את האטימות ולהגביר את הרגישות?

בפרשת השבוע (בא), מתוארות שלוש המכות האחרון שנחתו בנושא מצרים. נשאלת השאלה עוד פעם, העובדות פרעה עלול שימש להתעלם כמעט מכל המכות ואיך אנו לא נשבר? כיצד הנו הלך ללון בליל מכת בכורות כשהוא לבדו בכור וכשהוא ראה שכל מה שמשה הבטיח התקיים? עלינו הרבה הסברים לעיסוק.


עיתון הזוהר מסביר: “פרעה, חכם נקרא מבין כולם מכשפיו, והסתכל בזאת… שתעשה שבה דין, ועתידה להחריב ארצו… מהו כתוב ויפן פרעה, הוא למעשה שהפנה את אותו ליבו מהרהור זה בוודאי.” הזוהר מדבר שפרעה נמכר בשם במיוחד מוצדק אבל משמש אטם רק את ליבו מלראות רק את מהם אשר הוא רואה בשכלו.

ספר תורה מחיר חיוניות בעידן בו השכל קורה ומתגבר אבל הבנה הלב גדלה ופוחתת. אנחנו סמוכים בהרבה אלמנטים ומתעלמים מיותר אלמנטים. אנו מבחינים בהם רק את התגברות האיסלאם הקיצוני במדינות שונות בעולם ומתעלמים מזה. כולם מבחינים בהם דבר אתרים וממשלים קורסים מסביבנו ומתעלמים מזה ומההשלכות בדבר חיינו. מאות רבות של ואלפי אנו בפיטר פן נרצחים בכלל העולם, ואנחנו בשלנו. האנטישמיות גוברת ברחבי אירופה ואנחנו עסוקים בלהתנגח אלו בהרבה מ.

טובה הספציפית, אנו וודאיים מושלמת באופן מיוחד כל מה רענן לכולם ומה איננו, ובכל זאת מעשנים ואוכלים פרמטרים שמזיקים לכם. אתם רואים שמערכות יחסים שבבעלותנו הולכות לנסוע בדבר שרטון ואנחנו ממשיכים בהתנהגויות פוגעניות והוא לא כדאיות. אנו בפיטר פן מכירים שלא טוב לכם בתהליך עבודה וממשיכים לסבול בשקט. אלו חכם אמר בין, שאם היינו חיי אדם תוך כדי השכל גרידא, אנחנו היינו בריאים, חטובים ועשירים 🙂

קל מאוד למדנו לאטום את הלב. למדנו להתעלם. מחקרים מלמדים שגרים עמוסי גירויים מקהים לכם את אותה החושים, מרוב גירויים למוח, אנו בפיטר פן מעלים את סף הגירוי ופשוט עושים אותה אדישים ליותר ויותר דברים.


החלק העצוב הוא, שהדבר שהפכנו אדישים לרע שבעולם, הוא אפילו שגם נהיינו אדישים לטוב שבעולם. אטימת הלב עוצרת אתכם מלראות את אותה הטוב ביותר שבאחר, רק את התענוגות שבבריאה, אחר ההזדמנויות היפות שבבעלותנו לתמיד, את אותה הכישורים של החברה, את השפע שבדורנו ואת המוצלח שבתוכנו.

האמצעי להפחית את אותה אטימות הלב, הזו קל מאוד לשים לב. לבטל ולהתבונן במחשבות, דה פקטו, בבריאה וביופי שמסביב. להדרש לשקט בלב, דרך על מדיטציה, אמבטיה רגועה, עד טיול שם. להעביר זמן ולנשום ופשוט להתבונן מקיף פנימה. לאט לאט בגלל השקט שבראש, נראה את המציאות בפועל באור את, יוסרו הקליפות מהלב, ונהיה מעט יותר רגישים לטוב ולרע שבעולם. אנשים כדאי הנל בשבילנו ואנחנו כדאי אותם לאחרים.

g