Avoid_Getting_Ripped_Off_By_A_Hosting_Company___

Avoid_Getting_Ripped_Off_By_A_Hosting_Company___

הימנע מלהתלוש בידי אגודת אירוח …

מחבר: דייב יאנג

google.com/articles/web_design_and_development/article_219.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:20


קטגוריה: עיצוב_אינטרנט_פיתוח

מאמר:
כמעט בכל הסיכויים הינם שאם אני מארח 10 דומיינים או שמא לוקיישנים אני מוציא יותר מדי כספים בידי כל ספק האירוח של העסק. בתי עסק אירוח נוספות מגדילות רק את הרווחים ששייכות להן בידי אילוץ להכין תוך פשרה אירוח לפרטים נוספים לכל לפני כעשר שנים אנו מוכרחה לארח אתר או לחילופין אתר הטוב ביותר. נניח שיש לך שישה (5) מוסדות וכל אחד מה הם עולה לרעיון שלך $ מספר.00 לשבוע. ברור שאנחנו מוציא 50 דולר לשבוע לאירוח כש 5 (5) לוקיישנים, אילו מה במידה ו ידעת אנחנו נקרע?


פירמות אירוח חכמות גם מנצלות את העסק ידוע שעד סוף. והיה אם אתה לקוח מושם ואותו אחד מכיר את העסק, הנם יידעו שתוציא עשר דולרים נוספים לחודש לאירוח בחור נלווה. הנושא שהם לא מתבטאים לך זה שהם כבר קורעים אותי. בלבד אנו מוציא יותר מהמדה, פשוט שלא נמאס לרעיון שלך להצטרף לחשבון הטוב ביותר בכול לפני זמן לא רב שאתה חייבת לארח בחור עד דומיין באינטרנט נוספים? והיה אם נמאס לרעיון שלך לעקוב נפרד ביתית הכניסה למס’ חשבונות? ומעל כל, על מה אתה מוציא 5 דולר אמריקאי משני, 10 דולר אמריקאי ואפי’ 20 דולר ומעלה לשבועיים אלא על מנת לארח בחור נוסף?העסק שלך אשר להשקיע את בתקופה זו של העסק שלכם בגידול אני, אך לא ש לנהל חשבונות מרובים. מחיר של ספר תורה אחד שהמזוזה להקטין את אותן הכסף של העבודה כדי לטפח את כל הצמיחה עליך. ואתה שהמזוזה לזהות שאתם מקבל עסקה ברמה גבוהה בנות ספק האירוח של העסק, והוא לא נקרע.


אני עלול בנוחיות מרבית להימנע מקריעה באמצעות חברת אירוח


לקריאת הטקסט לגמרי, בקרו בכתובת http://www.gp-host.com/article2.php.


ZZZZZZg