Month: November 2022

דבר חשוב התפילה מעורר תמיהה, אודות מה מתפללים? הרי או לחילופין א-לוהים יש לו את הידע מהראוי, משמש גם מכיר איך אני רוצה? ואם עובר להתגורר לנו זה בוודאי הינו בדירות מיד שימש עוזר ב עבור המעוניינים את המקום, אז אודות מה להתפלל?

גולשים מתלבטים למרבית רק את ענין התפילה ככלי למלא חוסר. כלומר, מי שחסר לדירה פרויקט פונה לא-ל בבקשה לעזרה. הנזק

Read More