Month: December 2022

קשיים, ייסורים, צרות ומשברים, זה אלמנטים שכל אדם עשוי בעשיית באיזשהו שסע בחיינו. דבר יתאפשר לכם להרוויח כדי להתחזק ולהתגבר ברגעים כאלה?

1. מקום זמני להאמין שגם או שמא עכשיו פסול וגם פסול בעיקר, זה מצב חולף. בעצם בקרב איוב, המודל התנכ”י

Read More
למדנו לאטום את כל הלב. הדבר אתם יכולים להוריד רק את האטימות ולהגביר את אותו הרגישות?

בפרשת השבוע (בא), מתוארות שלוש המכות בעת האחרונה שנחתו על גבי מצרים. נשאלת השאלה פעם נוספת, מהו פרעה יכול היה

Read More
העובדות שכנראה אנחנו מבקשים לו באמת הוא העונג המתמשך שאפשר לחפש אחר בתזונה רוחנית – שהרי אנחנו ישויות רוחניות השוכנות בגופים גשמיים

אכילת־יתר מאפשרת לתת הקלה זמנית מכאב רגשי, חרדה ואף שעמום. אתם סועדים יותר ויותר בתקוה שההנאה המיידית שהאוכל מספק –

Read More